YANDAL HAKKINDA BİLGİLER

YAN DAL UZMANLIK SINAVI (YDUS) GENEL BİLGİLER

YDUS’a katılabilme şartı ile ilgili olarak 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir: “Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uz­manlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına gi­rebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamam­lanması şarttır.”.

YDUS puanı 45 ve üzeri puan alan adayların tercih yapma hakkı vardır. Puanı 45’ten küçük olan adaylar yerleştirme işlemine dâhil edilmezler. Adaylar en fazla 30 tercih bildiriminde bulunabilirler.

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülmektedir: Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

YDUS’a Kimler Girebilir?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na;

Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olup sınava başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman ünvanını almış olanlar girebilir.

YDUS Ne Zaman Yapılır?

ÖSYM tarafından uzun yıllardır düzenlenen YDUS, yılda 1 defa uygulanmaktadır. Sınava başvurular sınav tarihinden ortalama 2 ay öncesinden alınırken, sınav sonuçları ise sınav tarihinden yaklaşık 1-1.5 ay sonrasında adaylara duyurulmaktadır.

Author

E-Yandal

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir