Yandal kitapları ve örnek içeriklerini sizler için listeledik.

Yandal Kitapları

Yandal Kitapları

PEDİATRİ

Örnek Kitabı Görüntülemek İçin Resme Tıklayınız.

DAHİLİYE (İç Hastalıkları)

Örnek Kitabı Görüntülemek İçin Resme Tıklayınız.

KADIN DOĞUM

Örnek Kitabı Görüntülemek İçin Resme Tıklayınız.

DAHİLİYE İç Hastalıkları Soru

Örnek Kitabı Görüntülemek İçin Resme Tıklayınız.

Yandal Kitapları İçeriğinden Alıntı Örnekler

 


 

Kitap : Pediatri / Sayfa 18 – Konu : Yenidoğan

Nekrotizan Enterokolit
• Nekrotizan enterokolit (NEK), yenidoğan döneminde en sık görülen akkiz
gis hastalığıdır
• En sık prematürelerde ve PDA ve HİE gibi hastalıkların bir komplikasyonu
olarak görülür

NEK nedenleri:
1) Prematürelik (En Sık)
• Asfiksi ve hipoksik iskemik hasar nedeni ile GİS kanlanmasının bozulması
en önemli faktörlerdendir.
• Göbek ven veya arter kateterizasyonu.
• PDA
• Polisitemi
• Hipotansiyon
• Enteral beslenme(aşırı ve hızlı volum artışı)
2) Bakteriyel Kolonizasyon:
• GİS doğumda sterildir. 1. Haftanın sonunda barsaklarda aerobik ve anaerobik
bakteriler çoğalmaya başlar.
• NEK’te en sık izole edilen mikroorganizmalar;
– E.coli,
– K. Pnömoni,
– S. Epidermitis,


Kitap : Dahiliye / Sayfa 2 – Konu : ENDOKRİNOLOJİ

Genel bilgiler

Organizmanın tümünde veya bir bölümünde üretilen kimyasal haberciler (hormonlar)
yoluyla, organizma içinde gerçekleşen iletişim ve kontrolü inceleyen bilim dalıdır.

Endokrin sistem büyüme, gelişme, üreme, sıvı dengesi ve metabolizma üzerine etklidir.

Bu etkilerini endokrin bezler ve hormonlar ile sağlar.

Hormonlar

Otokrin etki: Hormonunu salıp aynı hücrede yer alan reseptörlerde etki göstermesi.
Parakrin etki: Hormonun salgılandıktan sonra kendine komşu hücrede etki göstermesi.

İntakrin etki: Hormon salınmadan aynı hücrede etkisini göstermesi.
Hemokrin etki: Salgılanan hormonun kan dolaşımı yoluyla uzaktaki hedef hücreleri
etkilemesi.

Jukstakrin etkilemesi: Hormonun hücre membranına bağlanıp reseptörlerle
etkileşime girmesidir.

Hormonlar Molekül Yapılarına Göre 3 Gruba Ayrılır;
1. Protein yapıda olanlar
– Glikoprotein yapı: FSH, LH, hCG, TSH
– Peptid yapı: ACTH, PTH, ADH, Glukagon, İnsulin,
– Prolaktin, TRH, CRH, GnRH, GHRH

2. Steroid yapıda olanlar: Aldosteron, kortizol, estradiol, progesteron, testesteron,
vitamin D

3. Amin yapıda olanlar: Epinefrin, norepinefrin, tiroksin, dopamin
Reseptörlerinin Hücredeki Lokalizasyonuna Göre Hormon Grupları
İntrasellüler reseptörü olanlar:

– Kortizol, aldosteron, testesteron, östradiol, progesteron, kalsitriol, retinoik asit,
tiroid hormonları

Membran reseptörleri:
– ACTH, ADH, FSH, LH, PTH, TSH, hCG, kalsitonin, glukagon, ANP, insülin
HİPOTALAMUS HORMONLARI

Hipotalamusdan salınan hormonlar;
1. GHRH
2. TRH
3. CRH
4. GnRH
5. Somatostatin
6. Dopamin